Vesna, kurzy pro každého

Prohlášení

Vážení kurzisté a příznivci Vesny, v souvislosti s množícími se dotazy, zda snad není Vesna, o.p.s. v likvidaci, jsme nuceni vydat následující vysvětlující stanovisko:

Bývalé vedení tehdy ještě Ženského vzdělávacího spolku, o.s. založilo ještě dvě další organizace: Rodinnou školu Vesna, o.p.s. a ZUŠ Vesna, o.p.s. tyto organizace jsou nyní v likvidaci na vlastní žádost Vesny, o.p.s., neboť dlouhodobě nevykonávají žádnou svoji činnost a jedná se tedy pouze o sladění zapsaného stavu se stavem faktickým.

Vesna, o.p.s. a stejně tak její další zřízené organizace SŠSZS Vesna, o.p.s. a Vesněnka, o.p.s. nadále plně vyvíjí svou činnost, pro kterou byly založeny, a nadále se snaží v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení naplňovat poslání, které jim bylo určeno zakladateli. Není tedy absolutně žádný důvod se obávat navštěvovat vypsané kurzy a aktivity všech těchto tří subjektů a naopak činnost všech těchto organizací bude nadále rozvíjena a rozšiřována.

Zároveň tímto důrazně apeluji na šiřitele jakýchkoli poplašných zpráv o možné likvidaci Vesny, které se, jak shora uvedeno, nezakládají na pravdě a doufáme vznikly pouze omylem, aby tak okamžitě přestali činit, neboť tímto dochází pouze k poškozování dobrého jména Vesny a v případě zlého úmyslu by dané jednání mohlo dosáhnout až intenzity jednání posuzovaného v rámci trestního řízení.

V případě jakýchkoli nejasností nebo požadavku upřesnění se prosím neváhejte obrátit na vedení Vesny.

Toto prohlášení vydala dne 11.10. 2016 ředitelka a správní rada společnosti Vesna, o.p.s.

 

 

 

Organizace školního roku 2016/2017:

  •     zápis do kroužků a kurzů probíhá do 9.9.2016 nebo do naplnění kapacity kurzu,
  •     pravidelné kroužky a kurzy začínají od pondělí 19. září 2016,
  •     pravidelné kroužky a kurzy končí v pátek 16. června 2017,
  •     kroužky a kurzy neprobíhají v době státních svátků a prázdnin,
  •     uhrazené kurzovné se nevrací.

 

Vesna, o.p.s.

Historie brněnské Vesny, o.p.s., sahá do roku 1870. Z původně pěveckého spolku se Vesna brzy stala organizací, v níž se cílevědomou prací všech zúčastněných vlastenců začala od roku 1872 realizovat  základní spolková myšlenka o šíření vzdělanosti mezi brněnskými ženami v českém jazyce. Během let význam Vesny daleko přesáhl hranice města. Spolupracovala s ní řada významných osobností našeho kulturního světa (výtvarníci, básníci, hudebníci...). Po nucené čtyřicetileté přestávce v letech 1951 - 1991 Vesna existuje od 6. února 1991 v novodobé podobě díky obrovskému úsilí nadšenců. Byla zaregistrována na MV ČR jako Ženský vzdělávací spolek Vesna,  o.s. Vzhledem k novelizaci občanského zákoníku byla od 26. srpna 2013 její forma změněna na obecně prospěšnou společnost.
Vesna, o.p.s., je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 629.

Rozvíjí vzdělávací, sociální a zájmovou činnost pro širokou veřejnost pro všechny generace.

Pořádá kurzy a kroužky, výstavy, přednášky a besedy, exkurze, výlety, týdenní pobyty v přírodě, příměstské tábory.

Je akreditovaným pracovištěm MPSV a MŠMT.

Provozuje Senior klub, Dámský klub a klub aktivních seniorů.

Je zřizovatelkou denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. (viz: www.vesnenka.eu) a Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. (viz: www.vesnabrno.cz

Spolupracuje s řadou organizací, především kulturně a sociálně zaměřených.