Aktuality:

 

Organizace školního roku 2018/2019, prázdniny a státní svátky:

 

 • Elektronický zápis do kurzů a kroužků ve šk. roce 2018/2019 probíhá v termínu 20. 8. – 10. 9. 2018
 • Pravidelné kurzy a kroužky, probíhající ve školním roce 2018/2019, začínají od pondělí 17. 9. 2018
 • Pravidelné kurzy a kroužky, probíhající ve školním roce 2018/2019, končí v pátek 14. 6. 2019
 • Pokladní hodiny pro úhradu kurzovného v hotovosti pouze v tyto dny: 5. 9. a 6. 9. 2018 v době 9 – 12, 13 – 15 h
 • Státní svátek: 28. 9. 2018 – neprobíhá výuka
 • Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2018 – neprobíhá výuka
 • Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 – neprobíhá výuka, provoz zahájen 3. 1. 2019
 • Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019
 • Jarní prázdniny: 11. 2. - 17. 2. 2019 – neprobíhá výuka
 • Velikonoční prázdniny: 18. - 19. 4. 2019 – neprobíhá výuka
 • Státní svátek: 22. 4. 2019 velikonoční pondělí – neprobíhá výuka
 • Státní svátek: 1. 5. 2019 Svátek práce – neprobíhá výuka
 • Státní svátek: 8. 5. 2019 Den vítězství – neprobíhá výuka

 

 

 

O Vesně, o.p.s.

Vesna, o.p.s. rozvíjí vzdělávací, sociální a zájmovou činnost pro širokou veřejnost pro všechny generace. Pořádá kurzy a kroužky, výstavy, přednášky a besedy, exkurze, výlety, týdenní pobyty v přírodě, příměstské tábory. Je akreditovaným pracovištěm MPSV a MŠMT, zřizovatelkou denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. (viz: www.vesnenka.eu) a Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. (viz: www.vesnabrno.cz). Provozuje Dámský klub a Vesna klub, spolupracuje s řadou organizací, především kulturně a sociálně zaměřených.

Historie brněnské Vesny, o.p.s., sahá do roku 1870. Z původně pěveckého spolku se Vesna brzy stala organizací, v níž se cílevědomou prací všech zúčastněných vlastenců začala od roku 1872 realizovat základní spolková myšlenka o šíření vzdělanosti mezi brněnskými ženami v českém jazyce. Během let význam Vesny daleko přesáhl hranice města. Spolupracovala s ní řada významných osobností našeho kulturního světa (výtvarníci, básníci, hudebníci...). Po nucené čtyřicetileté přestávce v letech 1951 - 1991 Vesna existuje od 6. února 1991 v novodobé podobě díky obrovskému úsilí nadšenců. Byla zaregistrována na MV ČR jako Ženský vzdělávací spolek Vesna, o.s. Vzhledem k novelizaci občanského zákoníku byla od 26. srpna 2013 její forma změněna na obecně prospěšnou společnost a je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 629.

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy