Vesna, kurzy pro každého

Aktuality:

Upozornění:

Vesna, o.p.s. jako zakladatel Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. oznamuje, že činnost školy bude ke dni 31. 8. 2018 ukončena a následně bude provedena její likvidace. Do 31. 8. 2018 je statutárním zástupcem školy paní ředitelka Ing. Lenka Hrubá. V případě potřeby se na ni obracejte jako na statutárního zástupce školy.

 

Elektronický zápis na školní rok 2018/2019

 

do pravidelných kurzů a kroužků proběhne od 20. 8. do 10. 9. 2018.

(V současné době se prosím na šk. rok 2018/2019 nepřihlašujte, evidence je

nastavena na šk. rok 2017/2018, vaše přihlášky budou smazány)

 

VOLNÁ MÍSTA:

 

 

Brněnský hrnek 2018

 

Výsledkovou listinu keramické soutěže Brněnský hrnek 2018 naleznete zde: https://www.vesnaspolek.cz/cs/brnensky-hrnek-soutez-v-keramice

 

 

VESNOVINY 3/2018 s aktuální a prázdninovou nabídkou aktivit si můžete přečíst zde: https://www.vesnaspolek.cz/cs/vesnoviny

                                                                                                                                                                                                                                   

Organizace školního roku 2017/2018

  • Pravidelné kurzy, probíhající ve školním roce 2017/2018, končí v pátek 15. 6. 2018.
  • Uhrazené kurzovné se nevrací.

Prázdniny a státní svátky:

  • státní svátky: 1.5. a 8.5.2018
  • velikonoční prázdniny: 29.3. - 2.4.2018
  • pololetní a jarní prázdniny: 2.2. - 11.2.2018
  • vánoční prázdniny: 23.12.2017 - 2.1.2018
  • Během státních svátků a prázdnin neprobíhají kurzy, kroužky, cvičení a kluby Vesny, o.p.s.

 

O Vesně, o.p.s.

Vesna, o.p.s. rozvíjí vzdělávací, sociální a zájmovou činnost pro širokou veřejnost pro všechny generace. Pořádá kurzy a kroužky, výstavy, přednášky a besedy, exkurze, výlety, týdenní pobyty v přírodě, příměstské tábory. Je akreditovaným pracovištěm MPSV a MŠMT, zřizovatelkou denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. (viz: www.vesnenka.eu) a Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. (viz: www.vesnabrno.cz). Provozuje Dámský klub a Vesna klub, spolupracuje s řadou organizací, především kulturně a sociálně zaměřených.

Historie brněnské Vesny, o.p.s., sahá do roku 1870. Z původně pěveckého spolku se Vesna brzy stala organizací, v níž se cílevědomou prací všech zúčastněných vlastenců začala od roku 1872 realizovat základní spolková myšlenka o šíření vzdělanosti mezi brněnskými ženami v českém jazyce. Během let význam Vesny daleko přesáhl hranice města. Spolupracovala s ní řada významných osobností našeho kulturního světa (výtvarníci, básníci, hudebníci...). Po nucené čtyřicetileté přestávce v letech 1951 - 1991 Vesna existuje od 6. února 1991 v novodobé podobě díky obrovskému úsilí nadšenců. Byla zaregistrována na MV ČR jako Ženský vzdělávací spolek Vesna, o.s. Vzhledem k novelizaci občanského zákoníku byla od 26. srpna 2013 její forma změněna na obecně prospěšnou společnost a je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 629.