Vesna, kurzy pro každého

Pokladní dny pro 1. pololetí školního roku 2017/2018

Kurzy a kroužky probíhající ve školním roce 2017/2018 můžete uhradit v kanceláři Vesny, o.p.s. v tyto dny:

  • úterý 29. 8. 2017 v době 9 - 12 h
  • středa 6. 9. 2017 v době 9 - 12 h, 13 - 14:30 h

Mimo tyto dny hotovostní platby nepřijímáme, děkujeme, že respektujete bezhotovostní bankovní převod. Úhradu plateb proveďte nejpozději do 13. 9. 2017.

 

Zápis na školní rok 2017/2018

Do kurzů a kroužků probíhajících ve školním roce 2017/2018 se můžete hlásit prostřednictvím elektronických přihlášek na www.vesnaspolek.cz nebo v kanceláři Vesny, o.p.s., Údolní 10, Brno, od 14. 8. 2017 do 11. 9. 2017 do naplnění kapacity kurzů a kroužků.

Kurzy a kroužku začínají od 18. 9. 2017.

 

Organizace školního roku 2017/2018:

  •     pravidelné kroužky a kurzy začínají od pondělí 18. září 2017,
  •     pravidelné kroužky a kurzy končí v pátek 15. června 2018,
  •     kroužky a kurzy neprobíhají v době státních svátků a prázdnin,
  •     uhrazené kurzovné se nevrací.

Vesna, o.p.s.

Historie brněnské Vesny, o.p.s., sahá do roku 1870. Z původně pěveckého spolku se Vesna brzy stala organizací, v níž se cílevědomou prací všech zúčastněných vlastenců začala od roku 1872 realizovat  základní spolková myšlenka o šíření vzdělanosti mezi brněnskými ženami v českém jazyce. Během let význam Vesny daleko přesáhl hranice města. Spolupracovala s ní řada významných osobností našeho kulturního světa (výtvarníci, básníci, hudebníci...). Po nucené čtyřicetileté přestávce v letech 1951 - 1991 Vesna existuje od 6. února 1991 v novodobé podobě díky obrovskému úsilí nadšenců. Byla zaregistrována na MV ČR jako Ženský vzdělávací spolek Vesna,  o.s. Vzhledem k novelizaci občanského zákoníku byla od 26. srpna 2013 její forma změněna na obecně prospěšnou společnost.
Vesna, o.p.s., je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 629.

Rozvíjí vzdělávací, sociální a zájmovou činnost pro širokou veřejnost pro všechny generace.

Pořádá kurzy a kroužky, výstavy, přednášky a besedy, exkurze, výlety, týdenní pobyty v přírodě, příměstské tábory.

Je akreditovaným pracovištěm MPSV a MŠMT.

Provozuje Senior klub, Dámský klub a klub aktivních seniorů.

Je zřizovatelkou denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. (viz: www.vesnenka.eu) a Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. (viz: www.vesnabrno.cz

Spolupracuje s řadou organizací, především kulturně a sociálně zaměřených.