Vesna, kurzy pro každého

Velikonoční prázdniny: 13. - 17. 4. 2017

Kurzy a kroužky pořádané Vesnou, o.p.s. po dobu velikonočních prázdnin neprobíhají.

 

 

Organizace školního roku 2016/2017:

 

  •     zápis do kroužků a kurzů probíhá do 9.9.2016 nebo do naplnění kapacity kurzu,
  •     pravidelné kroužky a kurzy začínají od pondělí 19. září 2016,
  •     pravidelné kroužky a kurzy končí v pátek 16. června 2017,
  •     kroužky a kurzy neprobíhají v době státních svátků a prázdnin,
  •     uhrazené kurzovné se nevrací.

 

Týden pro rodinu v JMK od 14. 5. do 20. 5. 2017

  • dne 20. 5. 2017 v 10.00 h pořádá Vesna, o.p.s. komentovanou procházku pro rodiny s dětmi: BRNO STRAŠIDELNÉ,
  • sraz je v 10.00 h před hotelem Barceló Palace na Šilingrově náměstí,
  • rodinné vstupné Kč 50,- (2 dospělí + 1 - 3 děti),
  • předpokládané ukončení kolem 11.30 h.

Přijďte prožít dopoledne s brněnskými strašidly!

 

 

Jurkovičova jizba:

Návštěvní hodiny Jurkovičovy jizby jsou z důvodu nemoci zrušeny do odvolání.

Vesna, o.p.s.

Historie brněnské Vesny, o.p.s., sahá do roku 1870. Z původně pěveckého spolku se Vesna brzy stala organizací, v níž se cílevědomou prací všech zúčastněných vlastenců začala od roku 1872 realizovat  základní spolková myšlenka o šíření vzdělanosti mezi brněnskými ženami v českém jazyce. Během let význam Vesny daleko přesáhl hranice města. Spolupracovala s ní řada významných osobností našeho kulturního světa (výtvarníci, básníci, hudebníci...). Po nucené čtyřicetileté přestávce v letech 1951 - 1991 Vesna existuje od 6. února 1991 v novodobé podobě díky obrovskému úsilí nadšenců. Byla zaregistrována na MV ČR jako Ženský vzdělávací spolek Vesna,  o.s. Vzhledem k novelizaci občanského zákoníku byla od 26. srpna 2013 její forma změněna na obecně prospěšnou společnost.
Vesna, o.p.s., je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 629.

Rozvíjí vzdělávací, sociální a zájmovou činnost pro širokou veřejnost pro všechny generace.

Pořádá kurzy a kroužky, výstavy, přednášky a besedy, exkurze, výlety, týdenní pobyty v přírodě, příměstské tábory.

Je akreditovaným pracovištěm MPSV a MŠMT.

Provozuje Senior klub, Dámský klub a klub aktivních seniorů.

Je zřizovatelkou denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. (viz: www.vesnenka.eu) a Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. (viz: www.vesnabrno.cz

Spolupracuje s řadou organizací, především kulturně a sociálně zaměřených.