Action learning jako efektivní nástroj řešení problémů

 

Action learning je skupinová forma samokoučingu, při které je možno vyřešit téměř jakýkoliv interní problém kolektivu. V rámci kurzu se účastníci kurzu zaměří na průběh celého koučovacího procesu a projdou si procesem řešení vzorového problému, který si oni sami vyberou ze svého středu jako nejvhodnější k řešení.

 

Obsah kurzu:

- seznámení s problematikou a základní pojmy

- action learning jako proces řešení problémů v praxi

- závěr semináře, jeho shrnutí a zodpovězení případných dotazů

Cílem kurzu je naučit se řešit interní problémy či konflikty pomocí koučovací metody, kterou bezproblémově zvládne každý absolvent kurzu. Tato metoda je vhodná jak na řešení interních problémů v rámci školních pedagogických sborů, či provozních zaměstnanců, ale stejným způsobem je možné jí provést žáky při řešení jejich různých neshod či nedorozumění v rámci kolektivu či škole.

Kurz je určen: učitelům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií.

č. akreditace: MSMT-22340/2017-2-1008

lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová,

rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Termín: 17.2.2018 v 9 - 14 h
Cena: 1 500 Kč


Přihlásit se můžete zde