Další aktivity

Vesna, o.p.s. se pravidelně zapojuje do celobrněnských aktivit, či aktivit s přesahem hranic města Brna. V rámci historie se ve Vesně nachází Jurkovičova jizba, která je připomínkou působení známého architekta Dušana Samuela Jurkoviče.