Kognitivní trénink paměti

Mikádo

Kurz je zaměřen na trénink kognitivních funkcí a procvičování mozku. Absolventi kurzu získají povědomí o tom, jak funguje paměť a jak je možné s klienty paměť procvičovat tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost a samostatnost. Mimo jiné jsou v náplni zahrnuta tato témata: teorie paměti, faktory ovlivňující výkon paměti ve stáří, strategie asociace, vizualizace, cvičení pozornosti, cvičení smyslového vnímání, mnemotechnické pomůcky a jiné.

Číslo akreditace MPSV ČR: 2014/0499-PC/SP/VP/PP

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Cena : 950,- Kč

Lektor: Tomáš Gill

Více informací: Pavla Filipová, email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

 

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy