Psychomotorický trénink

Mikádo

Kurz je zaměřen na problematiku psychomotorického tréninku a cvičení. Absolventi kurzu získají povědomí o individuálních metodách trénování mentálních schopností. Převážná část kurzu je věnována nácviku psychomotorických cvičení, aktivitám pro lepší funkci pravé a levé mozkové hemisféry, koordinačním cvičením, cvičením jemné a hrubé motoriky.

 

Číslo akreditace: 2014/0496-PC/SP/VP/PP

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Lektorka: Mgr. Petra Čechová

 

Termín: Připravujeme na podzim 2017
Cena: 950 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy