Dětské tábory a pobyty

Mikádo

Vesna, o.p.s. pořádá letní tábory pro děti s nejrůznějším zaměřením s přihlédnutím k vlastní individualitě dítěte. Všechny akce pro děti jsou vedené zkušeným týmem pedagogických pracovníků, kteří mají dlouholetou zkušenost s volnočasovou prací s dětmi a dětskou psychikou. Našich táborů se mohou účastnit děti od 6 do 15 let (ve vyjímečných případech od 15 do 18 let na základě individuální domluvy). Tábory mají vždy jasně danou strukturu denního programu a celotáborovou hru s motivací pro děti. Nechybí koupání, sportovní a zábavné hry, výtvarné tvoření, tanec, hudba a zpěv. Dbáme na to, aby děti na táboře žily pokud možno v přátelství a chovaly se k sobě navzájem ohleduplně. Kromě klasických letních táborů pořádáme také tábory příměstské a další pobytové akce. 

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy