Německý jazyk

Nabízíme výuku jazykových kurzů v různých pokročilostech. Od kurzu můžete očekávat rozšíření slovní zásoby, vysvětlení a procvičování gramatiky a konverzaci. To vše pod vedením zkušených a osvědčených lektorů, v příjemném přátelském prostředí.

Časová dotace: 1x týdně 2 vyučovací hodiny.

Lektorka: Marie Schönová

Přihlášky a další informace: email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Přihlášení:

Přihlásit se můžete od 20.8. do 10.9.2018 nebo do naplnění kapacity.

Termíny :

  • Termín: 2018/2019 středa v 10.40 - 12.10 h (mírně pokročilí), od 19.9.2018 do 12.6.2019
    Cena: 3 000 Kč / pololetní platba 1500 Kč

  • Termín: 2018/2019 středa 9.00 - 10.30 h (pokročilí) od 1.11.2018 do 12.6.2019
    Cena: 2 400 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy