Kdo je dula?

Dula ženě poskytuje emocionální, fyzickou, psychickou, duševní i duchovní podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Pokud si to rodička přeje, dula s ní zůstává po celou dobu porodu: psychicky ji podporuje, vytváří pro ni zázemí a může jí též fyzicky pomáhat. Je připravena být oporou každé ženě, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Dula si klade za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců.

Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Dula specifickým způsobem doplňuje práci porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester. Nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Chová v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku (“mothering the mother”). Dula svou prací přispívá k dobrému startu celé nové – či nově rozšířené – rodiny.

Jaké služby dula poskytuje?

 • psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • informace, odkazy na literaturu, zdroje vycházející z vědeckých výzkumů
 • pomoc s ujasněním priorit
 • pomoc s přípravou porodního plánu či porodního přání
 • doporučení týkající se životosprávy v těhotenství
 • souvislý doprovod během porodu
 • pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu, dotyk
 • usnadnění komunikace mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky
 • podporu pro partnera a rodinu
 • informace a podporu při zahájení kojení
 • podporu rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
 • odkazy na další odborníky

V čem je přínos duly pro rodičku a její rodinu?

Dula uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, ve svém důsledku ovlivňuje celou společnost. Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Dula zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pomáhá ženě, která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození dítěte. Snaží se vytvořit zázemí a takovou atmosféru, kdy se žena může uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Duly u porodu pomáhají jak samotným ženám, tak ženám, které doprovází také jejich partner/otec dítěte. V takovém případě je dula oporou i pro muže. Přítomnost duly u porodu prokazatelně pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací.

V proslulé knize o významu práce dul (M. Klaus, J. Kennell, P. Klaus: Porod s dulou, 2004) se uvádí, že přítomnost duly u porodu snižuje:

 • počet císařských řezů o 50%,
 • délku první doby porodní (fázi “otevírání”) o 25%,
 • použití oxytocinu o 40%,
 • užívání léků proti bolestem o 30%,
 • použití kleští o 40%,
 • žádosti o epidurální anestezii o 60%

Péče duly o matku má mimo jiné pozitivní vliv:

 • na kojení
 • na délku času, který matka s dítětem tráví
 • na výskyt poporodní deprese
 • na teplotu rodičky

Matky doprovázené dulami také samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji.

Služby certifikované duly a laktační poradkyně Pavly Filipové můžete využít na Vesně, o.p.s. v rámci Laktační poradny a Podpory na počátku mateřství.