Efektivní komunikace

V rámci kurzu Efektivní komunikace proběhne stručné uvedení do problematiky efektivní komunikace a asertivity. Budou představeny zásady efektivní komunikace, která v naslouchajícím nevzbuzuje obranu, ale naopak vede ke snaze navázat hovor a porozumět. Dále se účastníci kurzu budou věnovat asertivitě a respektujícímu přístupu v komunikaci. Kurz bude provázán nácviky a praktickými ukázkami.

Obsah kurzu:

- komunikace obecně a zásady efektivní komunikace

- verbální a neverbální složky komunikace

- aktivní naslouchání

- asertivita

- nácviky

- závěr semináře

Cílem semináře je prohloubení dovedností v oblasti efektivní a respektující komunikace. Získání větší jistoty při komunikaci. Eliminace manipulativního přístupu v komunikaci. Získané vědomosti a dovednosti budou moci účastníci kurzu využít jak pro vlastní potřebu, tak i pro práci s dětmi a rodiči.

Kurz je určen: učitelům - metodikům prevence, pedagogům volného času, učitelům MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ.

č. akreditace: MSMT-22340/2017-2-1008

lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová, Tomáš Gill

rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Termín: 10.4.2018 v 8:30 - 13:30 h s přestávkou na oběd
Cena: 1 500 Kč


Přihlásit se můžete zde