Finanční gramotnost a zásady zdravého hospodaření

 

V rámci kurzu se účastníci zaměří na problematiku finanční gramotnosti a základní zásady zdravého hospodaření, včetně úskalí možných finančních institutů s důrazem na nebezpečí dluhových pastí a s tím možného finančního úpadku. Budou též rozebírány možnosti řešení již nastalých finančních problémů.

 

Obsah kurzu:

- seznámení s problematikou a základní pojmy

- finanční gramotnost jako celek

- rozpočet a zdravé finanční návyky

- prevence zadlužování

- dluhové pasti jejich řešení a postupy v nastalých situacích

- závěr semináře, jeho shrnutí a zodpovězení případných dotazů

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními prvky a souvislostmi světa financí včetně zdravých návyků fungování v něm. Účastníci kurzu budou schopni získané informace aplikovat jak ve vlastním životě, tak i v rámci výuky finanční gramotnosti u žáků. 

Kurz je určen: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií.

č. akreditace: MSMT-22340/2017-2-1008

lektor: Mgr. Jaroslav Bárta

rozsah kurzu: 4 vyučovací hodiny

 

Termín: 6.4.2018 v 13:30 - 16:45 h
Cena: 650 Kč


Přihlásit se můžete zde