Historie

(Stránka bude brzy rozšířena) Historie bněnské Vesny,o.p.s., sahá do roku 1870. Z původně pěveckého spolku se Vesna brzy stala organizací, v níž se cílevědomou prací všech zúčastněných vlastenců začala od roku 1872 realizovat  základní spolková myšlenka o šíření vzdělanosti mezi brněnskými ženami v českém jazyce. Během let význam Vesny daleko přesáhl hranice města. Spolupracovala s ní řada významných osobností našeho kulturního světa (výtvarníci, básníci, hudebníci...).

Po nucené čtyřicetileté přestávce v letech 1951 - 1991 Vesna existuje od 6. Února 1991 v novodobé  podobě díky obrovskému úsilí nadšenců. Byla zaregistrována na MV ČR jako Ženský vzdělávací spolek Vesna,  o.s. Vzhledem k novelizaci občanského zákoníku byla od 26. srpna 2013 její forma změněna na obecně prospěšnou společnost.
Vesna, o.p.s., je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 629.

Rozvíjí vzdělávací, sociální a zájmovou činnost pro širokou veřejnost pro všechny generace.

Pořádá kurzy a kroužky, výstavy, přednášky a besedy, exkurze, výlety, týdenní pobyty v přírodě, příměstské tábory.

Je akreditovaným pracovištěm MPSV a MŠMT.

Provozuje Senior klub a Dámský klub.

Je zřizovatelkou denního centra pro děti Vesněnka, o.p.s. (viz: www.vesnenka.eu) a Střední školy sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. (viz: www.vesnabrno.cz

Spolupracuje s řadou organizací, především kulturně a sociálně zaměřených.

Poskytuje užívání svých volných prostor jiným neziskovým organizacím k pořádání akcí vzdělávacích, kulturních, sportovních, společenských.

 

Z osobností historie Vesny

František Mareš, zdroj foto: Wikipedia, CCFrantišek Mareš (30.9. 1862 - 11.9. 1941) - jedna z nejvýznamnějších osobností Spolku Vesna i společenského a kulturního života Brna jeho doby. Profesor, školní rada, tvůrce a propagátor vyššího školství pro dívky a ženy i vzdělávání vůbec nejen v Brně, ale také v dalších městech Moravy, Čech a Slovenska.

Jako skvělý organizátor se mimo jiné zasloužil o výstavbu školních budov a penzionátů pro posluchačky Vesny. Podílel  se na vzniku České vysoké školy technické v Brně. Inicioval mnohé kulturní akce, spoluzakládal brněnský Klub přátel umění, byl aktivním členem družstva pro založení Českého národního divadla v Brně i správy města (v komisi pro české pojmenování brněnských ulic).                                                                                

Přátelil se a spolupracoval se soudobými významnými výtvarníky, literáty, hudebníky jako byli například L. Janáček, B. Fuchs, J. Úprka, J. Šíma, J. Merhaut, F. Bartoš. Díky jeho pozvání se do Brna přistěhoval a tvořil zde architekt D. S. Jurkovič.

Profesor A. Gregor, současník F. Mareše, jej charakterizoval jako "opravdového Čecha havlíčkovského ražení...ducha tvůrčí a zvídavého...znamenitého organizátora“ .

 

Jurkovičova izba

Dušan Samo Jurkovič (23.8. 1868 - 21.12.1947) byl výrazným představitelem secesní architektury a ve své tvorbě byl výrazně ovlivněný lidovou architekturou. Pro dívčí penzionát Vesny navrhl unikátní soubor nábytku, který můžete dosud spatřit v naší expozici Jurkovičovy jizby. Vedle vily v Žabovřeskách a dalších objektů je to další doklad působení tohoto slavného architekta v Brně.

 

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy