Hudební kroužky pro děti

 

LektorHudební kroužky jsou koncipovány primárně pro děti a mládež, ale mezi naše kurzisty patří i zájemci o hudební vzdělání z řad široké veřejnosti. Výuku zajišťují plně kvalifikovaní a aprobovaní pedagogové (učitelé ZUŠ), pod jejichž vedením můžete navštěvovat hodiny zpěvu, zobcové flétny, klavíru, keyboardu a kytary. 

 

Termín: individuální

Rozsah: 1x týdně 30 min.

Cena: 1500,- Kč za pololetí/ 3000,- Kč za rok

Přihlášky a další informace: email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

 

Momentálně nabízíme:

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy