Hudební výuka pro dospělé

Hudební výuku pro dospělé zajišťují plně kvalifikovaní a aprobovaní pedagogové (učitelé ZUŠ), pod jejichž vedením můžete navštěvovat lekce na řadu hudebních nástrojů.

 

Termín: individuální

Rozsah: 1x týdně 30 min.

Přihlášky a další informace: Pavla Filipová, email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Nabízíme:

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy