Hygienické minimum pro pořadatele táborů a zotavovacích akcí

Hygiena- vejce

Seminář seznámí účastníky s důležitými znalostmi z oblasti hygieny na táborech a zotavovacích akcích. Na seminář navazuje Školení hlavních vedoucích tábora.

Seminář není akreditován.

Program semináře:

  • hygiena pracovníků kuchyně
  • hygiena a sanitace kuchyně a skladovacích prostorů
  • sestavování vhodného jídelníčku
  • kvalita potravin
  • zásady skladování a uchovávání potravin
  • legislativa spojená s problematikou stravování na zotavovacích akcích a dětských táborech

Lektorka: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

Termín: 6.4.2018 v 12:00 - 14:00 h
Cena: 350 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy