Jazykové kurzy

Nabízíme výuku jazykových kurzů v různých pokročilostech. Od kurzu můžete očekávat rozšíření slovní zásoby, vysvětlení a procvičování gramatiky a konverzaci. To vše pod vedením zkušených a osvědčených lektorů, v příjemném přátelském prostředí.

Kurzy probíhají 1x týdně s časovou dotací 2 vyučovací hodiny.

Nabízíme: