Koučování s NLP

ilustrační foto

Jedná se o Neuro lingvistické programování (NLP), na jehož počátku v 70. letech 20. století stál John Grinder a Richard Bandler. Při své práci začali systematicky modelovat hypnoterapeutickou práci Miltona Ericksona, Virginni Satirovou a Friedricha Perlse. NLP vychází z předpokladů, že každý člověk si ve své mysli vytváří určité smyslové mapy, které předcházejí naší komunikaci, avšak jsou s ní nedílně spojeny. Na základě této interakce pak navenek projevujeme určitý způsob chování. Techniky NLP jsou používány v oblasti obchodu, politiky, médií, školství, ale jsou součástí nejrůznějších druhů terapií a rozvoje osobnostního růstu. Klient si díky NLP technikám dokáže programovat svoji podvědomou mysl, aby pracovala v souladu s jeho záměrem a vedla tak k vytyčenému cíli.

Pomocí NLP je možno řešit:

  • stres
  • problémy v mezilidské komunikaci (komunikace s dětmi, partnerská komunikace, komunikace v oblasti pracovních vztahů)
  • nízké sebevědomí
  • fóbie a strachové modely
  • závislosti
  • problémy s váhou

Osobní kouč: Mgr. Et Mgr. Lenka Klumpnerová – absolventka výcviku mezinárodně certifikovaného výcviku International treinetrs academy of NLP

Cena NLP technik: 1000,- Kč / hod.

Termín: dle individuální domluvy

Objednání a další informace: Pavla Filipová, info@vesnaspolek.cz, +420 733 506 684

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy