Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Mikádo

Číslo akreditace: 2015/1166-PK

Rozsah: Kurz má 154 hodin (98 h teorie + 56 h praxe), výuka v pátek 15 - 19:55 h a v sobotu 8 - 15 h

Výstup: Výuka je ukončena závěrečnou zkouškou – písemným testem. Úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR.

Výuka obsahuje: Úvod do problematiky sociálních služeb, standardy sociálních služeb, základy komunikace, úvod do psychologie a psychopatologie, úvod do somatologie, základy ochrany zdraví, etiku činnosti pracovníka v sociálních službách, základy prevence vzniku závislosti na sociální službě, sociálně právní minimum, metody sociální práce, základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky chronických a infekčních onemocnění, aktivizace klienta, prevence týrání a zneužívání, základy péče o domácnost a finanční gramotnost, krizová intervence, úvod do problematiky zdravotního postižení, zvládání jednání osoby, kterým je poskytována sociální služba.

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách. Pracovníky soukromých či firemních skupin, laikům se zájmem vykonávat profesionální péči.

Požadavky: věk 18 let, ukončené základní vzdělání, morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Uplatnění: Domy s pečovatelskou službou, penzióny a domovy pro seniory, organizace zajišťující pečovatelské služby v domácím prostředí, samostatně na živnostenský list, kurz je vhodný i pro ty, kdo v rodině pečují o osobu blízkou a chtějí si rozšířit své znalosti.

Více informací: email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Místo konání:
Vesna, o.p.s.
Údolní 10,
602 00 Brno

Platba:

Převodem na účet: FIO banka, a.s.
Číslo účtu: 2600399827/2010 
Variabilní symbol: obdržíte v potvrzovacím e-mailu po registraci
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka kurzu

Doplatek kurzovného je nutné uhradit před zahájením kurzu. Individuální domluva o úhradě kurzu je možná.

Přihláška je závazná po uhrazení nevratné zálohy ve výši 1 000,- Kč, záloha je splatná do 5 dnů od přihlášení.

Termín: KK 41: 21.9. - 30.11.2018
Cena: 6 800 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy