Lektor dalšího vzdělávání - národní kvalifikační zkouška

Vesna, o.p.s. dne 1.4. 2016 obdržela autorizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje k provádění národní kvalifikační zkoušky: Lektor dalšího vzdélávání (kód: 75-001-T)

Pro koho je zkouška určena:
Zájemci o autorizovanou zkoušku a získání osvědčení z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Průběh zkoušky:
Dětský kroužekV rámci průběhu zkoušky jsou ověřovány lektorské dovednosti uchazeče, nejedná se však o ověřování odborných dovedností tvořících obsah výuky. Před zkouškou je nutné, aby si uchazeč detailně prostudoval Hodnoticí standard pro tuto profesní kvalifikaci, který nalezne včetně dalších důležitých informací v platném znění na webu: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani. Písemná příprava i ústní zkouška s ověřením všech kompetencí probíhá v učebně Vesny, o.p.s. za přítomnosti 2 autorizovaných zástupců. Konkrétní podmínky, předpoklady a další informace budou zaslány uchazečům po odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy.

Uchazeč si ke zkoušce přinese:

  • Písemnou a elektronickou přípravu. Příprava bude koncipována tak, aby došlo k předvedení všech bodů hodnotícího standardu. Prokázání schopnosti ovládat běžně užívanou prezentační techniku (a potřebný HW a SW) se provádí předvedením části výuky s využitím prezentace v PowerPointu.

Cena zkoušky:
5.500,- Kč, pro absolventy Kvalifikačních kurzů Vesny, o.p.s. je poskytována sleva 500,- Kč.

Termín pro podávání přihlášek:
Doba zkoušky se pohybuje v rozmezí 3-5 hodin.

Autorizovaní zástupci autorizované osoby:

  • Mgr. Milan Heroudek
  • Ing. Michal Klumpner
  • Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

 

Termíny :

  • Termín: 20.4.2018 v 16 - 20 h
    Cena: 5 500 Kč

  • Termín: 20.4.2018 v 16 - 20 h (snížená cena pro absolventy Kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách Vesny, o.p.s.)
    Cena: 5 000 Kč


Přihlásit se můžete zde

Přihláška k národní kvalifikační zkoušce - Lektor dalšího vzdělávání

Přihláška k národní kvalifikační zkoušce - Lektor dalšího vzdělávání
Stáhnout

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy