Netradiční sporty I

Netradniční sporty

Seminář a dílna seznámí účastníky s přehledem a teorií netradičních sportů a her ze světa, které jsou typické pro jednotlivé země, a které se v posledních letech rozšířily až k nám. V rámci kurzů se účastníci seznámí s pravidly a sportovními pomůckami k těmto sportům a vyzkouší si je v praxi. Kurz je určen učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol, vedoucím zájmových kroužků a klubů. Absolventi semináře budou znát pravidla, principy a strategie výše uvedených her. Budou schopni tyto hry hrát a používat v praxi při výuce či vedení volnočasových aktivit. Tyto sporty jsou určené jak pro školáky, tak i dospělé. 

S sebou si vezmětě 2 jízdenky na MHD (15 min), sportovní oblečení, svačinu a pití, v poledne je přestávka na oběd.

Účastnící obdrží: Osvědčení o absolvování kurzu.

Sporty: Kubb, Mölkky, Indiaca a Ringo.

Číslo akreditace: MSMT-34013/2016-2-1009

Lektor: PaedDr. Karel Janda

Termín: 14.9.2018 v 9 - 15 h s přestávkou na oběd
Cena: 750 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy