NLP pro osobnostní růst

 

V rámci kurzu NLP (Neurolingvistického programování) pro osobnostní růst se jeho účastníci v teoretické části zaměří na:

- základní pojmy a názvosloví (historie NLP, využití NLP v běžné praxi)

- v praktické části se pak naučí aplikovat techniku kotvení, techniku stanovování cílů a jednu techniku z New Code

- závěrečné shrnutí kurzu a zodpovězení otázek

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami Neuro lingvistického programování a jejich aplikací do běžné praxe. Záměrně jsou v kurzu vyučovány techniky, které účastníkům kurzu budou nápomocny při stanovování cílů v praxi a také jim budou nápomocny při eliminování negativních pocitů a zážitků v náročných životních situacích či konfliktech.

Kurz je určen: učitelům - metodikům prevence, pedagogům volného času, učitelům MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií, výchovným poradcům, učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, asistentům pedagoga

č. akreditace: MSMT-22340/2017-2-1008

lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

rozsah kurzu: 4 vyučovací hodiny

Termín: 5.3.2018 v 9 - 12:15 h
Cena: 2 000 Kč


Přihlásit se můžete zde