NLP pro praxi

 

V rámci kurzu NLP (Neurolingvistického programování) pro praxi se jeho účastníci v teoretické části zaměří na:

- základní pojmy a názvosloví (historie NLP, využití NLP v běžné praxi)

- v praktické části se pak naučí aplikovat techniky kotvení, rozhodovací techniku, techniku pyramidy

- následně se naučí 3 techniky z New Code

- závěrečné shrnutí kurzu a zodpovězení otázek

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami Neurolingvistického programování a jejich aplikací do běžné praxe. Záměrně jsou v kurzu vyučovány techniky, které účastníkům kurzu budou nápomocny v běžném i profesním životě a také jim budou nápomocny při eliminování negativních pocitů a zážitků v náročných životních situacích či konfliktech.

Kurz je určen: učitelům - metodikům prevence, pedagogům volného času, učitelům MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií, vychovatelům školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga.

č. akreditace: MSMT-22340/2017-2-1008

lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodin (dvoudenní seminář)

Termín: 23. - 24.3.2018 (pátek 15 - 19 h, sobota 9 - 13 h)
Cena: 4 500 Kč


Přihlásit se můžete zde