Psychohygiena a relaxační techniky

Lektor

V rámci kurzu se účastníci seznámí s problematikou psychohygieny, odborným názvoslovím, ale zejména jejím významem pro každodenní praxi při práci s lidmi. Mimo teoretickou průpravu bude převážná většina kurzu věnovaná praktickým nácvikům relaxačních technik, dechových technik a metod k uvolňování a eliminaci stresu (např. Autogenní trénink, 5T aj.). Absolventi kurzu budou schopni tyto techniky používat v běžném denním životě.

Číslo akreditace MPSV ČR: 2015/1165-PC/PP

Rozsah kurzu: 
8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd

Lektorky:
Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

Sleva: Snížená cena je určená pouze pro absolventy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a Pracovník v sociálních službách Vesny, o.p.s.

 

 

Termíny :

  • Termín: 26.11.2018 v 8:30 - 15:00 h
    Cena: 950 Kč

  • Termín: 26.11.2018 v 8:30 - 15.00 h (snížená cena pro absolventy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a Pracovník v sociálních službách)
    Cena: 850 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy