Respektovat a být respektován - Tatjana a Pavel Kopřivovi

Kurzy a semináře Respektovat a být respektován (R+R), které vytvořili psychologové Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a manželé Pavel a Tatjana Kopřivovi, probíhají v ČR  a na Slovensku již 18 let. Za tu dobu jimi prošlo na 40 tisíc účastníků především z řad rodičů a učitelů. V posledních letech roste zájem o kurzy R+R rovněž ze strany institucí a firem, kterým pomáhají zlepšit pracovní klima, motivaci a efektivitu práce. Zájem o kurzy podnítila i stejnojmenná kniha, které se od jejího vydání na podzim 2005 prodalo 90 tisíc výtisků.

Kurzy jsou určeny všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Filozofie R+R vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné a má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných i jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj demokracie, prosperity a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.

Přístup R+R neznamená snižování nároků, ani že si druzí lidé budou dělat, co chtějí, ale že uplatňování nároku jde ruku v ruce s ohledem na lidskou důstojnost každého člověka. Respektující přístup se projevuje férovou komunikací bez manipulace, poskytováním informací, přibíráním druhých ke spolurozhodování o věcech, které se jich týkají, oceňováním, vyjadřováním nesouhlasu výčitek a vyhrožování, budováním autority ve smyslu "vážit si někoho", nikoliv "bát se ho".

Cílem kurzů R+R je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vztahy, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.

 

Rámcový přehled témat základního kurzu R+R

1. seminář: Seznámení, organizace. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování. Základní komunikační dovednosti pro běžné i náročné situace a jejich nácvik. Mocenský a respektující model výchovy a vztahů mezi lidmi a jejich důsledky. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. Proč máme emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.

2. seminář: Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie - ukázky a cvičení. Přehled rizikových způsobů komunikace. Zásady respektující komunikace. Trénink dovedností. Výměna zkušeností, otázky a hledání odpovědí. Co zakládá oprávněnost požadavku. "Laskavá manipulace". Jak motivovat bez uplácení odměnami.

3. seminář: Souvislosti trestání. Rozdíl mezi tresty a R+R způsoby, jak reagovat na nesprávné jednání. V čem jsou tresty škodlivé. Jak se naše psychika vyrovnává s následky trestání a ubližování. Dobrá sebeúcta jako duševní "imunitní štít". Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci. Rizika soutěží a co namísto nich. Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. Rozdíl mezi pochvalou a oceněním, cvičení na oceňování. Závěr kurzu, reflexe.

č. akreditace: MSMT-1238/2018-1-132

lektoři a způsob práce: Kurzem vás budou provázet Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové s praxí v klinické psychologii, psychoterapii a poradenství. Žijí spolu 35 let, mají 5 již dospělých dětí, žiji v Bystřici pod Hostýnem. Pracují aktivní, prožitkovou formou, při níž se střídají ukázky komunikace, diskuse a práce ve dvojicích nebo v malých skupinách. Počet účastníků skupiny do 26.

rozsah kurzu: 42 výukových hodin

informace: mob.č.: 733 506 684, email: info@vesnaspolek.cz

Více na www.respektovat.com

 

Termíny :

 • Termín: 10. – 11. 11. 2018, 1. – 2. 12. 2018 a 19. – 20. 1. 2019, OBSAZENO, PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JEN JAKO NÁHRADNÍK!
  Cena: 3 700 Kč

 • Termín: 21.2, 28.2., 7.3., 21.3., 9.5., 16.5., 23.5.2019 odpolední semináře ve 14 - 19 h, OBSAZENO, PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JEN JAKO NÁHRADNÍK!
  Cena: 3 700 Kč

 • Termín: 2. - 3.3., 6. - 7.4., 25. - 26.5.2019 , víkendové semináře, so 9 - 16:30 h s pauzou na oběd, ne 9 - 14 h bez polední pauzy, OBSAZENO, PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JEN JAKO NÁHRADNÍK!
  Cena: 3 700 Kč

 • Termín: 13. - 14.4. 2019, víkendový POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH KURZŮ R + R, sobota 9 - 16: 30, neděle 9 - 14: 00
  Cena: 1 500 Kč

 • Termín: 15. - 16. 11. 2019, 7. - 8. 12. 2019, 18. - 19. 1. 2020, ZÁKLADNÍ KURZ R+R ,1. část výjimečně pátek 14 - 19, sobota 9 - 16:30, další části sobota 9 - 16:30, neděle 9 - 14:00, OBSAZENO, PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JEN JAKO NÁHRADNÍK!
  Cena: 3 900 Kč

 • Termín: 25. - 26. 4.2020, 16. - 17. 5. 2020, 6 - 7. 6. 2020 ,ZÁKLADNÍ KURZ R+R ,víkendové semináře, sobota 9 - 16:30 , neděle 9 - 14
  Cena: 3 900 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy