Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže - národní kvalifikační zkouška

Vesna, o.p.s. dne 7.7. 2016 obdržela autorizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje k provádění národní kvalifikační zkoušky: Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód: 75-009-N)

Pro koho je zkouška určena:
Zájemci o autorizovanou zkoušku a získání osvědčení z profesní kvalifikace Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód: 75-009-N) podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Průběh zkoušky:
Dětský kroužekV rámci průběhu zkoušky jsou ověřovány znalosti a dovednosti uchazeče, spojené s organizací a pořádáním zotavovacích akcí pro děti a mládež. Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 3 – 30 let. Před zkouškou je nutné, aby si uchazeč detailně prostudoval Hodnoticí standard pro tuto profesní kvalifikaci, který nalezne včetně dalších důležitých informací v platném znění na webu: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-750-Samostatny_vedouci_volnocasovych_aktivit_deti_a_mladeze/revize-1183. Zkušební komisaři budou při zkoušce přihlížet také k úrovni komunikace a schopnosti komunikovat s určitou věkovou kategorií cílové skupiny v souladu se zaměřením jednotky a věkové kategorie, kterou si uchazeč vybere. Písemná příprava i ústní zkouška s ověřením všech kompetencí probíhá v učebně Vesny, o.p.s. za přítomnosti 2 autorizovaných zástupců. Konkrétní podmínky, předpoklady a další informace budou zaslány uchazečům po odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy.

 

Uchazeč autorizované osobě odevzdá v písemné a elektronické podobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky:
 • Písemně vypracovaný celoroční plán činnost s dětmi a mládeží (CPČ). Pro potřeby standardu rozumíme celoročním plánem činnosti s dětmi a mládeží (CPČ) rozpis celoroční činnosti výchovné jednotky dětí a mládeže dle vlastního výběru uchazeče a zpracovaný v souladu s existujícím školním vzdělávacím programem vybraného střediska volného času nebo výchovně-vzdělávacím programem vybrané organizace.

 • Popis modelové výchovně-vzdělávací aktivity (VVA).

 • Rozpočet modelové výchovně-vzdělávací aktivity v písemné a elektronické podobě. 

Uchazeč u zkoušky doloží:
Certifikát o absolvování kurzu první pomoci o minimálním rozsahu 20 hodin.

 

Cena zkoušky:
6.500,- Kč, pro absolventy Kvalifikačních kurzů Vesny, o.p.s. je poskytována sleva 500,- Kč.

Celková doba zkoušky:
Doba zkoušky se pohybuje v rozmezí 3-5 hodin.

Autorizovaní zástupci autorizované osoby:

 • Mgr. Milan Heroudek
 • Ing. Michal Klumpner
 • Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

 

Termíny :

 • Termín: 21.4.2018 v 9 - 16:45 h
  Cena: 6 500 Kč

 • Termín: 21.4.2018 v 9 - 16:45 h (snížená cena pro absolventy Kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách Vesny, o.p.s.)
  Cena: 6 000 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy