Sebepoznání a relaxační techniky

Lektor

Absolvent kurzu se seznámí s diagnostikou syndromu vyhoření, nebezpečností a následky dlouhodobě prožívaného stresu. Každý účastník po absolvování kurzu získá vhled do problematiky relaxačních technik. Bude dostatečně teoreticky vybaven pro provádění autogenního tréninku a dechových technik, eliminujících stres. Tyto techniky bude umět aplikovat i ve své praxi ve vztahu k jiným osobám.

Číslo akreditace: MSMT-34013/2016-2-1009

Lektor:
Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová, Mgr. Lenka Ošlejšková

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Termíny :

  • Termín: 26.7.2018 v 8:30 - 15:30 h
    Cena: 950 Kč

  • Termín: 26.7.2018 v 8:30 - 15:30 h (snížená cena pro absolventy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a Pracovník v sociálních službách)
    Cena: 850 Kč


Přihlásit se můžete zde