Školení hlavních vedoucích táborů

Mikádo

Školení hlavních vedoucích tábora je určeno zejména pracovníkům dětských táborů, mohou se jej však účastnit také pořadatelé ozdravných pobytů, či pobytů pro rodiny s dětmi. Program školení je zaměřen na odbornou přípravu a řešení otázek spojených s tvorbou a pořádáním dětských pobytových akcí (táborů), dle platné legislativy. Po úspěšném absolvování bude účastníkům uděleno získané osvědčení opravňující k činnosti hlavního vedoucího.

Číslo akreditace: MSMT-2556/2015-1/2

Obsah kurzu:

  • Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
  • Výchova ke zdraví a environmentální výchova
  • Diagnostika výchovných problémů
  • Řízení a koordinace akce
  • Vedení dokumentace a zjišťování potřebných povolení a souhlasů
  • Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti
  • Aplikace právního rámce činnosti
  • Motivování dobrovolníků a pracovníků
  • Krizový management a risk management

Výstup: Zkušební test se koná poslední hodinu kurzu, úspěšní absolventi obdrží osvědčení opravňující k výkonu hlavního vedoucího. Školení je akreditováno MŠMT ČR.

Časová dotace: 21 hodin (20 hodin výuky, 1 hodina zkušební test)

Cena: 1 500 Kč

Místo: Školení probíhá v sídle Vesny, o.p.s., Údolní 10, Brno, pro mimobrněnské účastníky nezajišťujeme ubytování.

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy