Soužití s přírodou

Termín: 31.7. - 2.8.2017
Cena: 1 700 Kč / (cena zahrnuje společnou dopravu vlakem, stravu 3x denně zaměřenou na děti a pitný režim, pedagogický dozor, zdravotní dozor, náklady na program, poplatek za využití tábořiště).

Osobní údaje
Bydliště
Kontaktní údaje zákonného zástupce
Zákonný zástupce
Matka
Otec
Ostatní informace
 
 
 
 
 

Zpět