Sportík - Základní pohybová průprava pro děti I.

Lektor

Zaměřuje se na všestranný rozvoj základních pohybových dovedností u dětí s ohledem na jejich věk a individuální možnosti. Děti se naučí základy gymnastiky, práci s míči, zahrají si hry známé i netradiční sporty.

Pro koho: mladší předškolní věk.

Rozsah: 1 hod./ týdně

Lektor: PaedDr. Karel Janda

Přihlášky a další informace:  email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Přihlášení:

Přihlásit se můžete od 20.8. do 10.9.2018 nebo do naplnění kapacity.

Termín: 2018/2019 středa 15:45 - 16:45 h, od 19.9.2018 do 12.6.2019
Cena: 2 200 Kč / pololetní platba 1100 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy