Tvůrčí psaní

ilustrační foto

V každé lekci dostanou účastníci kurzu zadání, na jehož podkladě vytvoří text, který poté přečtou – jsou tedy autory, posluchači i posuzovateli současně. Kurz je otevřen každému, kdo se chce zdokonalit ve stylistických dovednostech, pobavit se, naučit nové techniky psaní. Předchozí literární zkušenost není podmínkou.

 

Z náplně kurzu:

 • techniky sloužící ke stimulaci fantazie
 • automatické psaní – reakce na determinanty, inspirace výchozím slovem nebo obrazem
 • textová koláž, intertextualita
 • kolektivní autorství
 • aliterace
 • akrostich
 • haiku
 • limerick
 • kaligram
 • kompozice fabulované prózy
 • typy vypravěče a způsoby vyprávění, er-forma a ich-forma
 • výstavba dialogu, typy dialogu, paralelní dialog, vnitřní monolog
 • charakteristika postavy
 • aktualizace atd.

Lektorka: Mgr. Eva Talpová - spisovatelka

Délka kurzu: 4 měsíce, 1x týdně – 90 minut

Další informace: Pavla Filipová, info@vesnaspolek.cz, +420 733 506 684

Termín: 2017/2018 úterý od 7.11.2017 do 27.2.2018 v 16:30 - 18:00 h
Cena: 2 100 Kč


Přihlásit se můžete zde