Umělecké a tvůrčí

Vesna byla historicky spjata s uměleckou činností nejrůznějších zaměření a řemesel. V návaznosti na tyto aktivity vám v současné době nabízíme tyto umělecké kurzy.

Nabízíme:

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy