Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže - národní kvalifikační zkouška

Vesna, o.p.s. dne 7.7. 2016 obdržela autorizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje k provádění národní kvalifikační zkoušky: Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód: 75-007-M)

Pro koho je zkouška určena:
Zájemci o autorizovanou zkoušku a získání osvědčení z profesní kvalifikace Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód: 75-007-M) podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Průběh zkoušky:
Dětský kroužekV rámci průběhu zkoušky jsou ověřovány znalosti a dovednosti uchazeče, spojené s vedením volnočasových aktivit pro děti a mládež. Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 3 – 30 let. Před zkouškou je nutné, aby si uchazeč detailně prostudoval Hodnoticí standard pro tuto profesní kvalifikaci, který nalezne včetně dalších důležitých informací v platném znění na webu: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-751-Vedouci_volnocasovych_aktivit_deti_a_mladeze/revize-1184/hodnotici-standard. Zkušební komisaři budou při zkoušce přihlížet také k úrovni komunikace a schopnosti komunikovat s určitou věkovou kategorií cílové skupiny v souladu se zaměřením jednotky a věkové kategorie, kterou si uchazeč vybere. Písemná příprava i ústní zkouška s ověřením všech kompetencí probíhá v učebně Vesny, o.p.s. za přítomnosti 2 autorizovaných zástupců. Konkrétní podmínky, předpoklady a další informace budou zaslány uchazečům po odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy.

Uchazeč ke zkoušce písemně zpracuje:

  • Popis modelové výchovně-vzdělávací aktivity (VVA). Pro potřeby standardu rozumíme  modelovou výchovně vzdělávací aktivitou (VVA) minimálně 8 hodinovou práci s dětmi a mládeží (forem, metod, cílů), rozvržených do 1 dne či do několika logicky provázaných celků.

Uchazeč u zkoušky doloží:
Certifikát o absolvování kurzu první pomoci o minimálním rozsahu 20 hodin.

Cena zkoušky:
6.500,- Kč, pro absolventy Kvalifikačních kurzů Vesny, o.p.s. je poskytována sleva 500,- Kč.

Celková doba zkoušky:
Doba zkoušky se pohybuje v rozmezí 3-5 hodin.

Autorizovaní zástupci autorizované osoby:

  • Mgr. Milan Heroudek
  • Ing. Michal Klumpner
  • Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

 

Děkujeme za vaši registraci k národní kvalifikační zkoušce Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže. Nevratná záloha Kč 1000,- je splatná do 5 dnů, doplatek Kč 5500 (Kč 5000 - snížená cena) nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky. Informace ke zkoušce obdržíte 14 dnů předem.

Zároveň si prosíme stáhněte přihlášku ve wordu, která se nachází ve spodní části tohoto odkazu: https://www.vesnaspolek.cz/cs/vedouci-volnocasovych-aktivit-deti-a-mladeze, vyplňte ji ručně a zašlete na adresu: Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, písemně zaslaná přihláška je podmínkou ministerstva.

Hodnotící standard profesní kvalifikace naleznete zde: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-751-Vedouci_volnocasovych_aktivit_deti_a_mladeze/revize-1184/hodnotici-standard

Termíny :

  • Termín: 21.4.2018 v 9 - 12:15 h
    Cena: 6 500 Kč

  • Termín: 21.4.2018 v 9 - 12:15 h
    Cena: 6 000 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy