Výuka hry na klavír

Lektor

Klademe důraz na individuální přístup k žákovi a výběr skladeb pro každého jednotlivce tak, aby ho hra bavila. S mladšími žáky se formou hry s kartičkami začínáme seznamovat s notami a rytmem.Rytmus začínáme i vytleskávat. Zároveň s tím se žáci seznamují s klaviaturou, abychom teoretické znalosti ihned prakticky aplikovali. V hodinách je pro nás důležitá tvůrčí atmosféra a nabité dovednosti se snažíme předvádět na besídkách.

Lektor: Zdeňka Dulajová DiS., Monika Stráníková DiS.

Rozsah: 1xtýdně 30 min.

Přihlášky a další informace: Pavla Filipová, email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Přihlášení:


Přihlásit se můžete od 14.8. do 11.9.2017.

Termín: 2017/2018 od 18.9.2017 do 11.6.2018
Cena: 3 000 Kč / pololetní platba 1500 Kč


Přihlásit se můžete zde