Výuka hry na klavír

Lektor

Klademe důraz na individuální přístup k žákovi a výběr skladeb pro každého jednotlivce tak, aby ho hra bavila. S mladšími žáky se formou hry s kartičkami začínáme seznamovat s notami a rytmem.Rytmus začínáme i vytleskávat. Zároveň s tím se žáci seznamují s klaviaturou, abychom teoretické znalosti ihned prakticky aplikovali. V hodinách je pro nás důležitá tvůrčí atmosféra a nabité dovednosti se snažíme předvádět na besídkách.

Lektor: Zdeňka Rýdlová DiS., Terezie Rajdusová DiS.

Rozsah: 1x týdně 30 min.

Přihlášky a další informace: email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Přihlášení:

Přihlásit se můžete od 20.8. do 10.9.2018 nebo do naplnění kapacity.

Termíny :

  • Termín: 2018/2019 pondělí (odpolední výuka) od 17.9.2018 do 10.6.2019
    Cena: 5 000 Kč / pololetní platba 2500 Kč

  • Termín: 2018/2019 úterý (odpolední výuka) od 18.9.2018 do 11.6.2019
    Cena: 5 000 Kč / pololetní platba 2500 Kč

  • Termín: 2018/2019 čtvrtek (odpolední výuka) od 20.9.2018 do 13.6.2019
    Cena: 5 000 Kč / pololetní platba 2500 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy