Výuka hry na kytaru

Lektor

Výuka kytary pod odborným vedením a s přátelským přístupem, dle individuálních možností žáka. Lektorka Kristýna Burianová studovala hru na kytaru na konzervatoři v Českých Budějovicích a nyní je studentkou JAMU (Janáčkovy akademie múzických umění) a těší se na společná setkání na hodinách kytary. 

 

Lektorka: 

Termín:

Rozsah: 1xtýdně 30 min.

Přihlášky a další informace: email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Přihlášení:

Termín výuky bude stanoven začátkem září 2018.