Výuka zpěvu

LektorVe výuce zpěvu dbáme hlavně na správný dech pomocí několika cvičení. Kromě zvládnutí práce s dechem je důležitá také správná artikulace, kterou procvičujeme říkankami a jazykolamy. Repertoár vybíráme individuálně. Do zpěvu zapojujeme i rytmické (Orffovy) nástroje.

Lektorka: Zdeňka Rýdlová DiS.,

Rozsah: 1x týdně 30 min.

Přihlášky a další informace: email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Přihlášení:

Přihlásit se můžete od 20.8. do 10.9.2018 nebo do naplnění kapacity.

 

Termíny :

  • Termín: 2018/2019 pondělí (odpolední výuka) od 17.9.2018 do 10.6.2019
    Cena: 3 000 Kč / pololetní platba 1500 Kč

  • Termín: 2018/2019 čtvrtek (odpolední výuka) od 20.9.2018 do 13.6.2019
    Cena: 3 000 Kč / pololetní platba 1500 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy