Výuka zpěvu

LektorVe výuce zpěvu dbáme hlavně na správný dech pomocí několika cvičení. Kromě zvládnutí práce s dechem je důležitá také správná artikulace, kterou procvičujeme říkankami a jazykolamy. Repertoár vybíráme individuálně. Do zpěvu zapojujeme i rytmické (Orffovy) nástroje.

 

Lektorka: Zdeňka Dulajová DiS., Monika Stráníková DiS.

Rozsah: 1xtýdně 30 min.

Přihlášky a další informace: Pavla Filipová, email: info@vesnaspolek.cz, mob. č.: 733 506 684

Termín: 2017/2018 od 18.9.2017 do 14.6.2018
Cena: 5 000 Kč / pololetní platba 2500 Kč


Přihlásit se můžete zde