Využití koučovacích karet pro osobnostní rozvoj

 

Kurz využití koučovacích karet pro osobnostní rozvoj bude obsahovat :

- úvod do problematiky

- následně se jeho účastníci interaktivní formou naučí pracovat se dvěma druhy koučovacích karet

- v poslední části kurzu si každý účastník sám na sobě vyzkouší a naučí techniku, která mu napomůže při nerozhodnosti v profesních otázkách

- závěrečné shrnutí kurzu a zodpovězení otázek

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a využitím karet při jejich práci a to jak pro vlastní potřebu osobnostního růstu, ale i pro práci se žáky, kdy jim pomůže např. k lepšímu směrování v rámci výběru budoucího povolání, či v rámci lepšího pochopení a poznání své osobnosti. Těmito metodami lze také řešit konfliktní situace a zážitky žáků a jejich následné zpracování. Neustále je kladen důraz na osobní a individuální prožitek, který při této práci účastník zažívá.

Kurz je určen: učitelům - metodikům prevence, pedagogům volného času, učitelům MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOŠ a SOU, učitelům vychovatelům školských zařízení, výchovným poradcům, učitelům - vedoucím školní zájmové kroužky a kluby, asistentům pedagoga

č. akreditace: MSMT-22340/2017-2-1008

lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

rozsah kurzu: 4 vyučovací hodiny

Termín: 19.2.2018 v 9 - 12:15 h
Cena: 1 000 Kč


Přihlásit se můžete zde