Zahrada Pod Lípou

V rámci projektu zahrada Pod lípou dojde k úpravě vnitroblokové zahrady, která se nachází téměř v centru města. Do úpravy zahrady chceme zapojit jak naše interní a externí zaměstnance, tak i dobrovolníky a místní komunitu.

Během dvou minulých let jsme ze zahrady odstranili náletové dřeviny, keře a opravili plot. Po těchto přípravných pracích chceme zahájit práci na komunitní zahradě Pod Lípou. V rámci projektu bude odvezena suť a srovnán terén. Po této části bude v jedné části zahrady vybudován čichový záhon, zážitkový chodníček a ohniště.

Zahradu budeme využívat pro vlastní činnost (pořádání příměstských táborů, netradiční výuku v našich kroužcích pro děti a mládež, hru netradičních sportů), kdy se snažíme o propojování mezigeneračních vztahů napříč třemi generacemi. Dále bude zahrada sloužit k setkávání místní komunity např. „snídaně v trávě“, setkávání maminek s dětmi atd.

O připravovaných akcích Vás budeme předem informovat.

 

Tento projekt podpořila grantem:

logo Nadace Veronica
 

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy