Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Lektor

Kurz je určen pracovníkům vykonávajícím pedagogickou činnost. Hodinová dotace kurzu je 20 vyučovacích hodin. Kurzem je provede zkušený lektor s praxí v oblasti zdravotnictví. Převážná část kurzu je věnována aktivním nácvikům první pomoci. Absolvent kurzu bude vybaven jak teoretickými znalostmi, tak i praktickými dovednostmi z oblasti laické první pomoci. Bude schopen zhodnotit stav zraněného a poskytnout mu adekvátní první pomoc. 

Číslo akreditace: MSMT-34013/2016-2-1009

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy