Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (doškolení)

Lektor

Doškolení pro absolventy kurzu Základní norma zdravotnických dovedností pro pedagogické pracovníky. Jeho absolvent získá nové aktuální informace potřebné k poskytování první laické pomoci v rámci školních výletů a školních aktivit. Kurz povede zkušený lektor s praxí v oblasti zdravotnictví a převážná část kurzu bude věnována aktivním nácvikům první pomoci.

Číslo akreditace: MSMT-34013/2016-2-1009

Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy