Základy psychické první pomoci

Školení hlavních vedoucích

V rámci kurzu se účastníci seznámí s problematikou první psychické pomoci, pravidly pro poskytování bezpečí, možnostmi první psychické pomoci a krizové intervence, zásadami komunikace s člověkem v krizi, podpůrnou sítí organizací a navazující péče, atd. Součástí kurzu jsou i nácviky modelových situací se zaměřením dle potřeb účastníků a základy duševní hygieny.

Číslo akreditace MPSV ČR: 2014/0479-PC/SP/VP/PP

Požadavky: 

Vzhledem k obsahu a probíraným tématům není kurz vhodný pro účastníky, kteří se aktuálně nacházejí v náročných životních situacích a v psychické nepohodě. V tomto případě můžete využít nabídky našeho poradenství.

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

Termíny :

 • Termín: 1.10.2018 v 8:30 - 15:00 h
  Cena: 950 Kč

 • Termín: 1.10.2018 v 8:30 - 15:00 h ((snížená cena pro absolventy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a Pracovník v sociálních službách)
  Cena: 850 Kč

 • Termín: 3.12.2018 v 8:30 - 15:00 h
  Cena: 950 Kč

 • Termín: 3.12. v 8:30 - 15:00 h (snížená cena pro absolventy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a Pracovník v sociálních službách)
  Cena: 850 Kč


Přihlásit se můžete zde