Zdravotník zotavovacích akcí

První pomoc

Jedná se o kurz určený pro zájemce, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích akcích. Kurz zahrnuje 40 vyučovacích hodin, ve kterých se frekventanti kurzu naučí jak teoretickým tak i praktickým základům první pomoci. Kurzem je provede zkušený lektor s praxí v oblasti zdravotnictví. Převážná část kurzu je věnována aktivním nácvikům první pomoci.
Absolvent kurzu bude vybaven, jak teoretickými znalostmi, tak i praktickými dovednostmi z oblasti první pomoci. Rovněž bude znát právní normy spojené s povinnou zdravotnickou dokumentací vedenou v souvislosti s pořádáním zotavovacích akcí pro děti. Bude schopen plně vykonávat činnosti spadající do kompetencí zdravotníka zotavovacích akcí.

Číslo akreditace: MSMT-34013/2016-2-1009

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin.

Výuka akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí probíhá v těchto dnech:

11. 5. 2018 v 15:00 - 19:55 h

12. 5. 2018 v 8:00 - 15:00 h

13. 5. 2018 v 8:00 - 15:00 h

25. 5. 2018 v 15:00 - 19:55 h

26. 5. 2018 v 8:00 - 15:00 h

27. 5. 2018 v 8:00 - 13:20 h - závěrečná zkouška

Termín: 11.5. - 27.5.2018
Cena: 2 600 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy