Zdravotník zotavovacích akcí (doškolení)

První pomoc

Doškolení pro absolventy kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Jeho absolvent získá nové aktuální informace potřebné k poskytování první laické pomoci v rámci školních výletů a školních aktivit. Kurz povede zkušený lektor s praxí v oblasti zdravotnictví a převážná část kurzu bude věnována aktivním nácvikům první pomoci.

Číslo akreditace: MSMT-34013/2016-2-1009

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin